บันทึกข้อความขอดูคะแนนสอบ ครูผู้ช่วย

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มรวมพลคนสอบบรรจุครูผู้ช่วย  
ขอบคุณ  http://www.kruwandee.com

สำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ที่ผ่านมา ก็ได้ทยอยประกาศผลสอบกันไปแล้ว บางท่าน
ก็มีความประสงค์อยากจะทราบผลคะแนน ทั้งในการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ใช่ไหมครับ? ก็ตั้งใจอ่านหนังสือกันทั้งออกติวสอบ บางท่านก็คิดว่าทำข้อสอบได้่ แต่พอผลสอบออกมา ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ เอาละ อย่างไรก็ดีเราสามารถขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยได้ครับดูข้อมูลด้านล่างครับ

หลักฐานประกอบการขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย    
1) บันทึกข้อความขอข้อมูลผลการสอบครูผู้ช่วย     
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     
3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)     
4) ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” (กรณี มาติดต่อขอดูคะแนนให้บุคคลอื่นเท่านั้น)     
5) ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์)

วิธีการขอดูคะแนนผลการสอบ     
1) การติดต่อขอข้อมูลการสอบด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานข้อ 1-4 มาแสดง (สามารถรอรับได้เลย)     
2) การติดต่อขอข้อมูลผลการสอบทางไปรษณีย์ (ขอดูคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น) ให้ปฏิบัติดังนี้          
2.1) ดาวน์โหลด แบบบันทึกข้อความ และกรอกข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์          
2.2) แนบหลักฐานตามข้อ 1-5 นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ที่เราสมัครสอบ  

download-button-orange