ตัวอย่างแผ่นพับ สำหรับสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน

ตัวอย่างแผ่นพับ สำหรับสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน  โดย นายชาญวิทย์ ศรีอุดม

เป็นลักษณะไฟล์   PSD  แก้ไขด้วยโปรแกรม Photoshop         และไฟล์ Docx แก้ไขด้วยโปรแกรม Microsoft Word

ทั้งนี้ไฟล์นี้เป็นเพียงแนวทางไม่ได้เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
ผู้จัดทำขอขอบพระคุณแนวคิดจาก พี่ๆ ครู อาจารย์ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่าน จึงออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้
หวังว่าจะได้รับคำขอบคุณ

Download

 

ทุกท่านครับ ช่วย Comment ด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
เป็นกำลังใจให้กันครับ สู้ๆครับทุกท่าน