สืบค้นข้อมูล 4/2

Upload files

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เพื่อนำมาจัดวางให้เหมาะสม    ตามรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กำหนดให้

เลขที่

 1. จุดชมวิวหินโคร่ง

  2.จุดชมวิวเนินนางพญา

  3.เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

  4.วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม (Viva Foresta Farm)

  5.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน

  6. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

  7. หาดแหลมเสด็จ

  8. ลานหินสีชมพู

  9. หาดเจ้าหลาว

  10.  สะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำแขมหนู

  11. ทะเลแหวกปากน้ำแขมหนู

  12. อ่าวกระทิง วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

  13. ป้อมไพรีพินาศ

  14. คุกขี้ไก่

  15. ตึกแดง

  17. หาดแหลมสิงห์

  18. Oasis Sea World

  19. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

  20. พุทธอุทยานวัดชากใหญ่