อัพไฟล์เกียรติบัตร

[pdf-embedder url=”http://charnwit.in.th/wp-content/uploads/2019/01/CER_STUDENT_sm-cti2_cerby_compet_635_school_13.pdf” title=”_.._CER_STUDENT_sm-cti2_cerby_compet_635_school_13″] [pdf-embedder url=”http://charnwit.in.th/wp-content/uploads/2019/01/CER_STUDENT_sm-cti2_cerby_compet_104_school_13.pdf” title=”_.._CER_STUDENT_sm-cti2_cerby_compet_104_school_13″] [pdf-embedder url=”http://charnwit.in.th/wp-content/uploads/2019/01/CER_STUDENT_sm-center_cerby_compet_635_school_1592.pdf” title=”_.._CER_STUDENT_sm-center_cerby_compet_635_school_1592″] [pdf-embedder url=”http://charnwit.in.th/wp-content/uploads/2019/01/CER_REFEREE_sm-cti1cer_referee_rid-191_comp-104.pdf” title=”_.._CER_REFEREE_sm-cti1cer_referee_rid-191_comp-104″] [pdf-embedder url=”http://charnwit.in.th/wp-content/uploads/2019/01/CER_REFEREE_sm-cti1cer_referee_rid-182_comp-64.pdf” title=”_.._CER_REFEREE_sm-cti1cer_referee_rid-182_comp-64″]