งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

 

ไฟล์เพิ่มเติม