ทดสอบหลังการอบรม New DLTV

ข้าพเจ้า นายชาญวิทย์ ศรีอุดม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เข้ารับชม การอบรมทางไกล “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV” วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถ่ายทอดจากสถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี และได้เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์หลังเข้าอบรม ผ่านการทำแบบทดสอบในรอบแรก จึงบันทึกไว้