เครื่องมือโปรแกรม SketchUp

เครื่องมือโปรแกรม SketchUp


 
 
 
หน้าที่ที่ของเครื่องมือต่าง ๆ
 


 

การควบคุมมุมมอง Google SketchUp 

การควบคุมมุมมองด้วยเม้าส์และคีย์บอร์ด
เพื่อช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็ว เรายังสามารถที่จะควบคุมมุมมองในขณะทำงานด้วยเครื่องมือต่างๆได้ด้วยการใช้เม้าส์ร่วมกับคีย์บอร์ด โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
การปรับหมุนมุมมอง     คลิกที่ลูกกลิ้งของเม้าส์ เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Orbit ชั่วคราว
การเลื่อนมุมมอง          คลิกที่ลูกกลิ้งของเม้าส์พร้อมกดคีย์ Shift เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Pan ชั่วคราว
การย่อ / ขยาย              หมุนลูกกลิ้งไปข้างหน้าจะเป็นการขยาย หมุนมาด้านหลังจะเป็นการย่อในขณะที่เลือกเครื่องมือ Orbit, Pan และ Zoom สามารถที่จะคลิกเม้าส์ปุ่มขวาเพื่อเรียกแสดงเมนูคำสั่ง สำหรับการควบคุมมุมมองได้อีกด้วย
Tip : ในขณะที่ใช้เครื่องมือ Orbit, Pan, Look, Around, Walk หรือ Zoom การกำหนดปุ่ม ESC หรือ คลิกขวาเลือกคำสั่ง Exit เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเครื่องมือก่อนหน้าที่ถูกเลือกใช้งาน

หมายเหตุ : ในกรณีที่ใช้เครื่องมือใดๆอยู่ แล้วทำการเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Orbit หรือ Pan ชั่วคราว ซึ่งขณะนั้นจะมีการคลิกเม้าส์ปุ่มกลางอยู่ก็ให้คลิกเม้าส์ปุ่มขวาเพื่อเรียกแสดงเมนูได้ โดยจะต้องไม่ปล่อยเม้าส์ปุ่มกลาง

 
การกำหนดค่า Keyboard Shortcut ใน Google SketchUp 


                Google SketchUp ได้กำหนดค่าในส่วนของ Keyboard Shortcut หรือคีย์ลัดเอาไว้ให้แล้วส่วนหนึ่ง เราสามารถที่จะกำหนดค่าของคีย์ลัดเอาไว้ให้แล้วส่วนหนึ่ง เราสามารถที่จะกำหนดค่าของคีย์ลัดตามความถนัดในการใช้งานของตัวเองได้จากหน้าต่าง System Preferences ขึ้นมาแล้วเลือกไปที่ Shortcuts โดยจะมีส่วนสำหรับกำหนดค่าดังนี้


Filter                   ใช้สำหรับกรองคำสั่งที่ต้องการ
Function             เป็นส่วนสำหรับแสดงรายการคำสั่่งทั้งหมดที่มีในโปรแกรม
Add Shortcut     ใช้สำหรับกำหนดคีย์ลัดที่ต้องการ
Assigned           แสดงคีย์ลัดของคำสั่งที่ถูกกำหนดเอาไว้
          +               เพิ่มคีย์ลัดไปไว้ใน Assigned
          –                ลบคีย์ลัดออกจาก Assigned
Reset All            คืนค่าคีย์ลัดทั้งหมดให้เป็นค่ามาตรฐานที่โปรแกรมกำหนดมาให้
การเพิ่มคีย์ลัด
   1. พิมพ์คำสั่งที่ต้องการเพิ่มคีย์ลัดลงไปในช่อง Filter เช่น Group
          2. เลือกคำสั่งที่ต้องการจาก ช่อง Function
          3. คลิกที่ช่อง Add Shortcut แล้วกดคีย์ที่ต้องการบนแป้นคีย์บอร์ด เช่น Ctrl+G
          4. คลิกปุ่ม + คียลัดจะถูกนำไปเก็บไว้ในช่อง Assigned
          5. หลังจากที่กำหนดคีย์ลัดให้กับคำสั่งต่างๆ เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK
 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน แนะนำให้เพิ่มคีย์ลัดตามตารางต่อไปนี้ 
 
Shotcut                         Function                    shortcut                             Function
 
F2                                    ISO                         Shift+1                               X-Ray
F3                                    Top                         Shift+2                              Back Line
F4                                    Front                       Shift+3                              Wireframe
F5                                    Right                       Shift+4                              Hidden Line
F6                                    Back                       Shift+5                             Shaded 
F7                                    Left                          Shift+6                             Shaded with Texture
F8                                    Bottom                    Shift+7                             Monochrome
Ctrl+K                              Preference             Shift+Ctrl+S                    Save As…
Ctrl+G                              Make Group           Shift+Ctrl +G                   Explode
Ctrl+I                               Import                       Shift+Ctrl+I                      Model Info
               ในส่วนของคำสั่ง Back Line จะมีคีย์ที่กำหนดมาให้แล้วคือคีย์ K แนะนำให้ลบคีย์เดิมออกเพื่อเก็บคีย์เอาไว้ใช้กับคำสั่งอื่นๆ ที่จะเพิ่มในภายหลัง และหลังจากกำหนดค่าเสร็จแล้วเราสามารถที่จะส่งออกค่าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Export แล้วเลือกตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ โดยไฟล์จะมีนามสกุล .dat (ถ้าไม่มีการตั้งชื่อโปรแกรมจะตั้งชื่อมาตรฐานให้เป็น Preferences.dat) และถ้าต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ก็ให้คลิกเลือกปุ่ม Import แล้วเลือกไฟล์ Preferences ที่เคยบันทึกเก็บเอาไว้
อ้างอิง : เขียนโดย